Vad kostar en begravning?

Samling av v?xter och blommor - Illustration

Kostnaden för en begravning kan variera högst avseärt, det beror helt och hållet på
hur man vill utforma den. I samråd med anhöriga kan vi komma fram till en lämplig
lösning från en mer enkel till en mer påkostad förrättning.

I kostnaden för begravningen kan följande ingå
Kista, urna, bisättningskostnader, transporter, representant vid begravning,
arvode till begravningsbyrån, dödsannons, blommor, solist vid begravningsakten,
minnestund.

Vad ingår normalt i Kyrkans åtagande?
Som medlem i Svenska kyrkan ingår normalt kostnader för officiant, kyrkolokal,
kyrkomusiker, (i Alingsås församling även solistframträdande) gravöppning,
kremation, bärare vid jordbegravning samt transport till begravningslokal.

Som icke medlem i Svenska Kyrkan
Tillahandahålles lokal för begravningsakt, officiant (borgerlig), gravöppning,
kremation bärare vid jordbegravning samt transport till begravningslokal.

Samling av v?xter och blommor - Illustration